Tuesday, 4 November 2014

JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR NOVEMBER 2014PEPERIKSAAN AKHIR NOV 2014
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU
KUALA LUMPUR
TARIKH/ HARI
MASA
MATA PELAJARAN
KOD
Bil calon
Tempat
10 NOVEMBER 2014
(ISNIN)
8.15 - 10.45 PAGI
(2 1/2 Jam)
Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional
EDU3083
125
362
Dewan Za'aba (PISMP 8 & DPLI PERMATA)
BILIK 1 (PPG BMM A,B,C)
BILIK 2 (PPG BMM D,E,F,G)
BILIK 3 (PIS A,B,C,D)
BILIK 4 (PRA A,B)
BILIK 6 (PIS E, PK)

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
EDU3013
21
23
BILIK 5 (PISMP 1B)
BILIK 8 (PISMP 1A)

8.15-11.15
(3 Jam)
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
EDC2103
54
BILIK 7 (PPG BMM H.I.J)
TARIKH/ HARI
MASA
MATA PELAJARAN
KOD
Bil calon
Tempat
13 NOVEMBER 2014
(KHAMIS)
8.15 - 10.45 PAGI
(2 1/2 JAM)
PENGENALAN KEPADA SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU DAN SOSIOLINGUISTIK BAHASA
BMM1014
40
BILIK 2
PENGANTAR SEJARAH
SJH1014
14
ASAS PENDIDIKAN KHAS
PKU1014
20
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
EDU3023
44
BILIK 4
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK / PRASEKOLAH
EC2060P
4
GURU DAN CABARAN SEMASA
EDU3093
126
BILIK 3 (PISMP 8A,B,C)
BILIK 1 (PISMP 8D,E,F)
8.15-11.15 PAGI
(3Jam)
FALSAFAH DAN ETIKA GURU
EDC2202
54
BILIK 7
2.00 - 4.30 PTG
(2 1/2 JAM)
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
EDU3053
156
1
BILIK 2(PISMP 4A,B,C & PPG SEM 4)
BILIK 3(PISMP 4D,E,F,G)
PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAHLAKU
EDU3043
48
BILIK 4
MURID DAN ALAM BELAJAR
EDU3033
21
BILIK 5


TARIKH/ HARI
MASA
MATA PELAJARAN
KOD
Bil calon
Tempat
15NOVEMBER 2014
(SABTU)
8.15 - 10.45 PAGI
(2 1/2 Jam)
KEBUDAYAAN MELAYU
BMM3142
199
BILIK 1 (PPG BMM A,B,C)
BILIK 2 (PPG BMM D, E, F, G)
BILIK 7 (PPG BMM H,I, J)

TARIKH/ HARI
MASA
MATA PELAJARAN
KOD
Bil calon
Tempat
16 NOVEMBER 2014
(AHAD)
8.15-10.45 PAGI
(2 1/2 JAM)
Penyelidikan Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah)
BMM3133
199
BILIK 1 (PPG BM A,B,C)
BILIK 2 (PPG BM D, E, F, G)
BILIK 7 (PPG BM H, I,J)
2.00-4.30 PTG
(2 1/2 JAM)
Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah)
PIM3133
97
BILIK 3 (PIS A,B,C,D)
Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Prasekolah (Kaedah)
PRA3133
49
BILIK 4
Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Rendah (Kaedah)
PKU3133
18
BILIK 6 (PIS E & PK)TARIKH/ HARI
MASA
MATA PELAJARAN
KOD
Bil calon
Tempat
17 NOVEMBER 2014
(ISNIN)
8.15 - 10.45 PAGI
(2 1/2 JAM)
PENDIDIKAN AKHLAK SEKOLAH RENDAH
PIM3073
1
BILIK 1
PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH
BMM3013
21
ASAS PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
PAK3013
23
KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH
SJH3033
21
BILIK 4
PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU
BMM3072
30
PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI KANAK-KANAK
PRA3073
85
BILIK 2
KEMAHIRAN ASAS UNTUK BERDIKARI
PKB3073
14
BILIK 6
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK DALAM MATA PELAJARAN SEKOLAH
SJH3073
27
2.00 - 4.30 PTG
(2 1/2 JAM)
KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
PAM2103
54
BILIK 1
GENRE KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
BMM3163
63
BILIK 2
WACANA DAN MASYARAKAT
PSS3143
22
BILIK 3
SENI DALAM PENGURUSAN
PSV3143
20
SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN
PKP3173
21TARIKH/ HARI
MASA
MATA PELAJARAN
KOD
Bil calon
Tempat
18 NOVEMBER 2014
(SELASA)
8.15-10.45
PAGI
(2 1/2 JAM)
FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU
BMM3083
30
21
BILIK 1

SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU
BMM3112
103
94
BILIK 2 ( PPG BM A,B,C,D)
BILIK 3 (PISMP 6A,B,C,D)
BILIK 6 (PISMP 6E & PPG 6E)

ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
PKB3053i
16
BILIK 4

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER
BMM3053
32
2.00 - 4.30 PTG
(2 1/2 JAM)
PENGENALAN KEPADA KEBUDAYAAN DAN KESUSASTERAAN MELAYU
BMM1024
40
BILIK 3

PERKEMBANGAN MATA PELAJARAN SEJARAH DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA
SJH1024
14
PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN ISLAM
PIM3113
40
BILIK 2

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH
PRA3113
42
MATEMATIK ASAS
MTZ1024
20
BILIK 1

ISU-ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN KHAS
PKB3113
20


TARIKH/ HARI
MASA
MATA PELAJARAN
KOD
Bil calon
Tempat
19 NOVEMBER 2014
(RABU)
8.15 - 10.45 PAGI
(2 1/2 Jam)
PENDIDIKAN JAWI SEKOLAH RENDAH
PIM3083
1
BILIK 4
PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH
PAK3023
23
SEJARAH LISAN DAN PENGDOKUMENTASIAN
SJH3043
21
PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK
PRA3083
85
BILIK 2
KAEDAH KHAS DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK
PKB3083
14
BILIK 1
SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SEJARAH
SJH3083
27


TARIKH/ HARI
MASA
MATA PELAJARAN
KOD
Bil calon
Tempat


20 NOVEMBER 2014
(KHAMIS)
8.15 - 10.45 PAGI
(2 1/2 JAM)
KEMAHIRAN DALAM BAHASA MELAYU
BMM1034
40
BILIK 4
SEJARAH SOSIOEKONOMI MALAYSIA SEHINGGA 1970
SJH1034
14
PENGANTAR BAHASA MELAYU
BMZ1034
20
BILIK 7
PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
BMM3063
32
SEJARAH BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN
BMM3123
103
94
BILIK 2 ( PPG BM A,B,C,D)
BILIK 3 (PISMP 6A,B,C,D)
BILIK 6 (PISMP 6E & PPG 6E)
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
PAN2103
54
BILIK 1
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
PN2060P
4
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN KHAS
PKU3063
17
BILIK 5
2.00-4.30 PTG
(2 1/2 JAM)
PENGAJIAN AQIDAH
PIM3123
40
BILIK 2
PENGLIBATAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
PRA3123
42
PEMULIHAN DALAM KOMUNITI
PKU3123
20
BILIK 1